Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2016-06-18T11:42:27+00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
ul. Generała Hallera 11,
86-200 Chełmno
tel. 56 686 84 36

e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl

 

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek – od 7.15 do 15.15
wtorek – od 7.15 do 16.15
środa – od 7.15 do 15.15
czwartek – od 7.15 do 15.15
piątek – od 7.15 do 14.15

Dodatki mieszkaniowe: 056 686 84 30

Świadczenia rodzinne: 056 686 84 31

Główna Księgowa: 056 686 84 32

Księgowość (zasiłki celowe): 056 686 84 33

Pracownicy socjalni: 056 686 84 35, 056 686 84 37, 056 686 84 38

Usługi opiekuńcze, DPS: 056 686 84 38

Księgowość (zasiłki okresowe): 056 686 84 39

Fundusz alimentacyjny: 056 686 84 41

Świadczenia wychowawcze: 056 686 84 42

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.