Start

Start
Start 2017-10-30T17:02:43+00:00
Witamy na naszej stronie!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
pracy socjalnej
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
1) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu
trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie -
w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka
Główne cele pomocy społecznej:
2) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej
– dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach,
w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym
Główne cele pomocy społecznej:
3) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji
socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach,
które wymagają okresowego wsparcia
Główne cele pomocy społecznej:
4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym
skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
Główne cele pomocy społecznej:
5) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
Główne cele pomocy społecznej:
6) stworzenie sieci usług socjalnych
adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
Główne cele pomocy społecznej:

pomoc społeczna

świadczenia rodzinne

dodatki mieszkaniowe

Nowa strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie: mopschelmno.naszops.pl

Na naszej stronie znajdziesz wiele przydatnych informacji, które pomogą Ci:

w poszukiwaniu pracy,

w rozwiązaniu pytań i niejasności dotyczących pomocy społecznej.

Gdzie jeszcze szukać informacji?

Przydatne witryny internetowe

Avada Classic Demo
Urząd Miasta Chełmno
PUP Chełmno
PUP Chełmno
MPiPS
MPiPS
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki
Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
WPS Bydgoszcz
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
praca.gov.pl
praca.gov.pl
http://emerytura.gov.pl/
emerytura.gov.pl/
obywatel.gov.pl
obywatel.gov.pl
niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/
niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/

Nasze projekty!

Avada Admin

Projekt 2013

W dniach 7-8 czerwca 2013 r. w ramach działań środowiskowych Programu Aktywności Lokalnej, osiem rodzin wzięło udział w wyjeździe edukacyjno – integracyjnym. Podczas pobytu w Tleniu rodzice z dziećmi uczestniczyli w warsztatach tanecznych, plastycznych oraz zabawach sportowo – rekreacyjnych. Podsumowaniem wyjazdu było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wieczorem atrakcją było także ,, kino letnie”. Podczas warsztatów rodzice i dzieci uczyli się wzajemnie jak aktywnie spędzać czas wolny, rodzice doskonalili swoje kompetencje rodzicielskie.

Galeria
Projekt 2012

Projekt 2012

W dniach 1-2 czerwca w dwudniowych warsztatach w Funce w ramach projektu systemowego „Podnieś głowę – potrafisz”, rodzice i dzieci wspólnie uczyli się jak spędzać aktywnie czas wolny i jak budować pozytywne relacje.

Galeria
Pieczyska

Projekt 2011

W dniach 04-05.07.2011 r. w miejscowości Pieczyska zrealizowano pierwszy z dwóch planowanych wyjazdów grupy 42 beneficjentów wraz z otoczeniem projektu systemowego „Podnieś głowę – potrafisz” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

Galeria
Projekt 2010

Projekt 2010

Projekt realizowany w roku 2010.

Galeria
Projekt 2009

Projekt 2009

Projekt realizowany w 2009 roku.

Galeria
Projekt 2008

Projekt 2008

Projekt realizowany w 2008 roku.

Galeria
MOPS Chełmno