Informacje o ośrodku

/Informacje o ośrodku
Informacje o ośrodku 2016-10-27T19:09:05+00:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
ul. Generała Hallera 11,
86-200 Chełmno
tel. 0 56 686 18 50

e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl

Rachunek podstawowy MOPS
18 9486 0005 0000 0361 2000 0023

Rachunek ds. obsługi funduszu alimentacyjnego
Urząd Miasta Chełmno
73 9486 0005 0000 0361 2000 0197

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek – od 7.15 do 15.15
wtorek – od 7.15 do 16.15
środa – od 7.15 do 15.15
czwartek – od 7.15 do 15.15
piątek – od 7.15 do 14.15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie utworzony został na mocy uchwały nr XLIX/313/2006. Akty prawne regulujące zakres wykonywanych przez Ośrodek zadań to:

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 594 ze zmianami),

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1362 ze zmianami),

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 885 ze zmianami),

– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 966 ze zmianami),

– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 0, poz. 1059 ze zmianami),

– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 135 ze zmianami).