Sekcja Pracy socjalnej

Sekcja Pracy socjalnej 2016-10-27T19:09:04+00:00

Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, świadczenie pracy socjalnej w środowisku, sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego, realizacja kontraktu socjalnego, realizacja zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty, poradnictwo